1- Taraflar

1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Spinel Media (Spinel olarak anılacaktır) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında SPINEL ‘e ait olan http://www.spinelmedia.com.tr internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.
1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- Süre

2.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından SPINEL’ e iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
2.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.
2.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. ( ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

3. Tanımlar

3.1. Sunucu: Spinel’in yönetimindeki Server (web sitesi sunumu ve e-mail hizmetlerini gerçekleştiren iş istasyonu, bilgisayar ve tüm ekipmanıyla birlikte) SUNUCU olarak anılacaktır.
3.2. Kullanıcı: Spinel’in müşterilerine tahsis ettiği veya Spinel’e ait  sunuculara erişen, veri akışı sağlayan kişilerdir.
3.3. Hosting: SPINEL tarafından sözleşme sonunda belirtilen süre kadar Müşteri’ye, Sunucu üzerinde, sözleşme sonunda belirtilen miktarda alan kiralanması ve bu alan aracılığı ile e-mail hesaplarının oluşturulması, web sitesinin barındırılması hizmetidir.
3.4. Kötü Kullanım: Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler konu başlığı altındaki  tüm maddeler.
3.5. Domain: Türkçe karşılığı “Alan Adı” olarak ifade edilen domain internette yayın yapılan web adreslerine karşılık verilen IP numaralarının (İnternet Protokol adres) harflere dönüştürülmüş biçimine domain denir. Örneğin 85.95.249.120 gibi bir IP numarasının harflere dönüştürülmüş biçimi alanadiniz.com olabilir.

4- Konusu

4.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında SPINEL’e  ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.
4.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

5. Sorumluluklar

5.1. SPINEL bu sözleşmede belirtilen şartlara uyulduğu sürece belirtilen süre zarfında, belirtilen hizmetleri vermeyi taahhüt eder.
5.2. SPINEL müşteriye ait elektronik postalar, veri tabanı, web sayfaları ve diğer tüm verilerinin yedeklemektedir. Ancak bu durum, verilerin doğruluğunu, güncelliğini ve verilerin eski haline getirilmesini garanti etmez.
5.3. SPINEL, internet servislerini müşterilerine ve kullanıcılarına sağlayarak, kendi sistemi üzerinden büyük miktarda bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. SPINEL, internetin özgür düşünceyi teşvik eden, açık ve sınırları ortadan kaldıran bir yapıya sahip olduğunu kabul etmekte ve buna saygı duymaktadır. Ancak, SPINEL servislerinin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak amacı ile çeşitli kısıtlamalara başvurabilir. SPINEL, bu kısıtlamalardan dolayı oluşabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.
5.4. SPINEL’in verdiği internet hizmetlerinin sürekliliği ve verimliliği kendi denetimi dışındaki kişi ve/veya kurumlara (Türk Telekom, Internet Servis Sağlayıcıları vb.), bilgisayar donanımları veya yazılımları, telefon veya internet hatları gibi birçok dış etkene bağlıdır. Bu nedenle, SPINEL verdiği hizmetlerde müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, hatasız ve kesintisiz bir hizmet vereceğini garanti etmez. SPINEL sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösteren bir kurumdur. SPINEL müşteriye sunulan hizmetin kalitesini ve sürekliliğini sağlamak için gerekli çabayı gösterecektir. Ancak SPINEL, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü durumlar) nedeniyle meydana gelebilecek arıza, hata ve duraksamalardan dolayı Müşteri’nin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun, sonuç olarak meydana gelebilecek bu tür zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bu sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerden dolayı oluşacak zararlarda SPINEL’in sorumluluğu en fazla sağlanan hizmetin bedeli kadar olabilir.
5.5. Alan adı alımı online gerçekleşmekte olup, tescil işlemi tamamlandıktan sonra, müşteri ilgili domain name’in tescil edildiğini  internet adresindeki domain sorgulama bölümünden kontrol etmekle yükümlüdür. Yenileme işlemlerinde de Müşterinin kontrol etme sorumluluğu bulunmaktadır. SPINEL oluşacak aksi durumlarda sorumluluk kabul etmez.
5.6. Müşteri, aldığı hizmetten yararlanacak olan kişi/kurum iletişim bilgilerini, üyelik kaydında doğru belirtmek zorundadır. Alınan hizmet ile ilgili tüm bilgiler ancak öncelik sırasına göre; üyelik bilgilerinde yer alan elektronik postadan ve domain name’in detayında yer alan elektronik postadan talep gelmesi durumunda karşılanacaktır.
5.7. Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini kontrol panelinden SPINEL’in hiçbir onayı olmadan devredebilir. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan SPINEL hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.8. Müşteri, SPINEL tarafından gönderilen, kullanıcı bilgilerinin ve şifrelerinin güvenliğinden sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin kaybolması, sanal ortamda çalınması ve benzeri yöntemler ile başkalarının eline geçmesi sonucu oluşabilecek zararlardan SPINEL hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.9. SPINEL, verdiği hizmetlerde müşteri ve site ziyaretçilerine ait bilgilerin gizliliğine riayet etmeyi taahhüt eder. Bu bilgileri izinsiz kullanamaz ve başkalarına satamaz, başkalarıyla paylaşmaz.
5.10. SPINEL bir kişi veya kuruluşa hizmet vermeme hakkını saklı tutar.
5.11. Müşteriler SPINEL’in hizmetlerini sadece kanuna uygun işler için kullanabilirler.
5.12. Müşteri, SPINELMEDIA.COM.TR  üye veritabanı ve kullandığı kontrol panellerdeki bilgilerinin doğru olduğunu kabul eder. Bu bilgilerin yanlış olduğunun anlaşılması durumunda, SPINEL hizmet vermeme veya hizmetleri askıya alma hakkını saklı tutar.
5.13. Internet herkesin özgürce bilgi ve içerik paylaşabildiği bir ortamdır. Bu durum internet yoluyla elde edilecek bilgilerin doğruluğunun, güvenirliliğinin, yasalara ve genel ahlaka uygunluğunun garanti edilememesi sonucunu doğurmaktadır. SPINEL, kendisine yasal mercilerden aksi yönde talep gelmediği sürece, sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmemekte ve herhangi bir sansür uygulamamaktadır. Bu nedenden dolayı kullanıcılar, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol etmek durumundadırlar. Kullanıcılar, kendilerine internet kanalı ile ulaşan bilgilerin içeriğinden ve doğru olmamasından meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı SPINEL’i sorumlu tutamazlar.
5.14. SPINEL, müşterilerinin kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol etmemekte ve sansür uygulamamaktadır. Müşteriler, SPINEL’in servislerini kullanarak gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.
5.15. Müşteri’nin SPINEL’den aldığı hizmet (paket limitini) limitleri aşması durumunda SPINEL hizmeti durdurma hakkını saklı tutar. Hizmet Limitlerinin kontrolünü müşteri hosting panelinden kontrol etmekle sorumludur.
5.16. Limitsiz olarak tanımlanmış trafik kotalarında, kullanım “adil kullanım” esasına göre limitlendirilmiştir. MÜŞTERİ’NİN trafik kullanımı neticesinde oluşacak sistem yükü, diğer kullanıcıların aldığı hizmette problemler yaşanmasını sağlarsa firmamız bu tip kullanıcılara müdahale etme hakkını saklı tutar. (bkz madde: 7.3)

6. Bildirimler

6.1. SPINEL, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir. Bildirilen adres bilgilerinin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı oluşacak zarar sebebiyle SPINEL hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7. Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler

7.1. Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler  maddesinin alt başlıklarında tanımlanan aktivitelerin gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Bu ana başlık altındaki tüm alt maddeler kötü kullanım kapsamındadır. SPINEL, bu aktiviteleri gerçekleştiren müşterilere ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.
7.2. Spam gönderimi yapılamaz. SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, SPINEL’e olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda SPINEL’in sunucularında aşırı yüklenmelere sebep olarak, müşterilere sağlanan servislerde aksamalara ve/veya sorunlara neden olabilmektedir. SPINEL spam gönderimi engellemek için sunucular üzerinde gerekli modül ve fonksiyonların açılıp kapatılması işlemini istediği zaman yapma hakkını saklı tutar. SPINEL servisleri kullanılarak spam gönderimi yapılamaz.
7.3. Müşteri hosting hizmetlerinde her hesap için %20 işlemci kotasını geçemez. Geçtiği zamanlarda SPINEL hizmeti durdurma hakkını saklı tutar.
7.4. T.C. yasaları çerçevesinde korunan fikirler, sanat eserleri, markalar, telif/copyright hakları, patent hakları ve ticari sırlar gibi kişi ve/veya kurumlara ait özel haklar aleyhinde hareket edilemez. Yazılım korsanlığı, lisanssız yazılım kullanımı, warez siteler ve Türkye Cumhuriyeti yasaları kapsamında suç teşkil edecek davranışlar yanı sıra, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar sergilenemez.
7.5. Sınırsız E-Posta hesabı verilen hosting (barındırma) paketlerinde (hizmetlerinde) müşteri e-posta hesabı dağıtımı yapamaz ve e-posta hizmeti veremez.
7.6. SPINEL’in servis ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazların kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler yapılamaz.
7.7. Kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışlar gerçekleştirilemez ve/veya buna aracı olunamaz.
7.8. 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar kabul edilemez.
7.9. Barındırma (Hosting) hizmeti alan müşterilerimiz sunucularımıza yükledikleri dosyaların içinde olabilecek ve kötü amaçlı olarak kullanılabilecek script ve kodlardan sorumludurlar. Bu tarz kodların veya scriptlerin bulundurulması kesinlikle yasaktır. İncelemeler sırasında bulunan kötü amaçlı (kredi kartı çalma, hack, worm, trojan gibi) dosyalar veya klasörler SPINEL tarafından silinecektir.
7.10. “Hacking” veya “hacker” olarak tanımlanan davranışlar sergilenemez, başkalarına ait servislere yetkisiz bir biçimde ulaşılamaz.
7.11. SPINEL müşterilerinin, kişisel ve/veya kurumsal itibarlarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar sergilenemez.
7.12. Yürürlükteki T.C. yasalarına aykırı hareket edilemez.
7.13. Müşteri, yasak aktiviteler kapsamında ortaya çıkacak tüm zararları karşılamak zorundadır.

8. VPS, Sanal Sunucu, Co-Location, Dedicated Sunucu Kullanımı

8.1. 7. maddede, Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler başlığı altında tanımlanan işlemlerin gerçekleştirilmesi, hangi ad ve kapsamda olursa olsun sunucular (server) için de geçerlidir ve yasaktır. Yasak olduğu beyan edilen eylemlerin kısmen veya tamamen gerçekleşmesi durumunda SPINEL, bu aktiviteleri gerçekleştiren müşterilere ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.
8.2. Hizmeti kullanan müşterilerin sunucu üzerinde gerçekleştirdiği eylemlerin sunucudaki ve/veya diğer sunuculardaki müşterilerin güvenliğini kısmen veya tamamen tehdit etmesi ya da aldıkları hizmete zarar vermesi durumunda tüm sorumluluk sunucu hizmetini alan müşteriye aittir. Bu tür durumlarda SPINEL, bu aktiviteleri gerçekleştiren müşterilere ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.
8.3. SPINEL, sunucular ve VDS (sanal sunucu) için herhangi bir yedekleme işlemi yapmaz, yedekleme işlemlerini yönetmek ve oluşturmak tamamen müşterinin sorumluluğundadır. SPINEL, yaşamış olduğunuz herhangi bir veri/dosya kaybından sorumlu değildir. Bu sözleşme ile dosyalarınız üzerinde tüm haklara sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz.
8.4. SPINEL, sunucu hizmetini alan müşterinin kullanımından veya sorumluluğundaki yazılım, donanım ürünlerinin özelliklerinden, üreticisinden, geliştiricisinden veya kullanım biçiminden kaynaklanan her türlü hatada müşterinin kendisinin, diğer müşterilerin ve üçüncü şahısların görebileceği zararlarda sorumluluk kabul etmez. Bu konudaki her türlü maddi, manevi sorumluluk sunucu hizmetini alan müşteriye aittir. SPINEL’in bu türdeki arızaları giderme zorunluluğu da yoktur. Ancak talep edilmesi halinde konuyla ilgili yapılması gereken işlemi “Ek Hizmetler” kapsamında değerlendirerek ücreti mukabili giderebilir.

9. Sözleşmenin Sonlanması, İptal ve İade

9.1. SPINEL, tüm müşterilerine karşı büyük sorumluluklar taşır. SPINEL sorumluluklarını yerine getirmek için müşteriye 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin SPINEL’e ödemesini gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye 10 iş gününde iade edilir.
9.2. Müşteri bu sözleşmede belirtilen şartları ihlal ederse, SPINEL, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
9.3. Yeni başlatılan veya süresi dolan servislerle ilgili ücretlerin müşteri tarafından ödenmemesi durumunda, SPINEL, servisleri ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
9.4. Müşteri dilediği anda, 5 işgünü önceden faks, posta ve/veya e-posta yolu ile haber vererek sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Ancak müşteri sözleşme sonuna kadar ödemeyi taahhüt ettiği ve henüz ödemediği ücretleri ödemek durumundadır.
9.5. İade Garantisi: SPINEL hizmet kalitesine güveniyor ve müşterilerini memnun edebileceğine inanıyor. Bunun göstergesi olarak yeni servis alan müşterilerine sebep göstermeksizin satın alma tarihinden itibaren 7 gün koşulsuz  tam ücret iade garantisi vermektedir. Müşterilerimiz adına satın alınan domain name(alan adı), SSL sertifikası, Dedicated Sunucu, VPS, Sanal Sunucu, Hizmetleri bizim tarafımızdan başka bir firmadan SPINEL’e  taşınan ürünler (web sitesi, server gibi), gibi ürün veya servisler bu uygulama dışında tutulmaktadır. İade uygulamasından faydalanmaya karar veren müşteri, isteklerini (e-mail veya fax) olarak bildirmelidir, bununla birlikte ilgili servis faturasının iadesi veya iade faturasının düzenlenmesi gerekir. SPINEL iade işleminin kesinleşmesini müteakip, 7 işgününde müşterisine iade tutarını ödemektedir. SPINEL, bu garantiden faydalanan müşterilere, yeni servis satışı yapmama hakkını saklı tutar.
9.6. SPINEL Servis Kullanım Sözleşmesine aykırı davranışlardan dolayı servisleri sonlandırılan müşteriler iade garantisinden faydalanamaz.
9.7. İptal edilen, İade edilen ve durdurulan hizmetlerin dosyalarının ve tüm bilgilerinin saklanması tamamen SPINEL’in insiyatifindedir.

10. Ücretler ve Ödeme

10.1. Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Domain tescil ve yenileme hizmeti dışındaki ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda SPINEL; faks, telefon, posta ve/veya e-posta yolu ile ödeme bildiriminde bulunur. Bu bildirimden sonraki 5 iş günü içinde ödeme yapılmaması durumunda SPINEL, Müşteri’nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar. Domain ödeme tarihlerinin takip sorumluluğu müşteriye ait olup, zamanında ödemesi yapılmayan alan adı kapanacaktır. Alan adı ödemesinin gecikmesinden kaynaklanabilecek tüm zararlardan müşteri sorumludur.
10.2. Müşteri servis kullanım ücretlerini kullanım dönemi başında peşin olarak öder.
10.3. SPINEL servis ücretlerinde değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler internet sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, SPINEL’in belirleyeceği ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul eder.
10.4. Müşteri, vadesi gelen ödemeleri için, 5 işgünü öncesinden aksi bir bildirimde bulunmadığı sürece, kayıt esnasında belirttiği kredi kartından SPINEL’in tahsilat yapmasını kabul eder.
10.5. Müşteri, aldığı hizmetlere ilişkin oluşan limit aşımları ile ilgili ücretleri, SPINEL’in eklentiler sayfasında belirlenen fiyatlar üzerinden ödeme yapmayı kabul eder.

11. Online Sözleşmenin Geçerliliği

11.1. Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, SPINEL’in http://www.spinelmedia.com.tr adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, SPINEL servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

12. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

12.1. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

E-Bültene Abone OLun
Kampanyaları Kaçırmayın